هیوا سایت مشاوره تحصیلی ، کنکور

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد پاسارگاد 97 - 98


دانشگاه آزاد در سال های اخیر توانسته است بوسیله پذیرش بدون کنکور در اکثر رشته محل هایش ، علاقه مندان زیادی را به ثبت نام دانشگاه آزاد ترغیب نماید . دانشگاه آزاد واحد پاسارگاد در مهر و بهمن 97 – 98 در رشته هایی که در ادامه این مقاله نام برده شده است در مقطع کاردانیپیوسته و کاردانی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به صورت بدون آزمون پذیرش دانشجو دارد . داوطلبانی که از ساکنانپاسارگاد و مناطق اطراف آن هستند و قصد تحصیل بدون کنکور دانشگاه آزاد پاسارگاد را دارند می توانند با مطالعه لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد پاسارگاد 97 – 98 و شرایط و ضوابط ثبت نام در مقاله های ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد و ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد ، نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند . ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 صرفا برای رشته های غیر پزشکیبوده و رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، دامپزشکی ، پرستاری ، مامایی ، اتاق عمل ، هوشبری ، علوم آزمایشگاهی ، علوم تغذیه وبهداشت نه در دانشگاه آزاد پاسارگاد و نه در هیچ کدام از واحد های دانشگاه آزاد پذیرش بدون کنکور ندارند و علاقه مندان به پذیرش در این رشته های می بایست در ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد 97 شرکت کرده و درصورت کسب تراز قبولی دانشگاه آزاد و موفقیت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 مجاز به تحصیل شوند . در این مقاله شرایط ثبت نام و لیست رشته محل های بدون کنکور دانشگاه آزاد پاسارگاد 97 را در اختیارتان قرار داده ایم .


تاثیر معدل در ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پاسارگاد صفر می باشد

برچسب‌ها: ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پاسارگاد , بدون کنکور دانشگاه آزاد پاسارگاد , ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد پاسارگاد 97 , لیست رشته های بدون کنک ,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 28 اسفند 1396ساعت 11:17  توسط گروه مشاوران هیوا  | 

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سما مرودشت 97 - 98


دانشگاه آزاد در سال های اخیر توانسته است بوسیله پذیرش بدون کنکور در اکثر رشته محل هایش ، علاقه مندان زیادی را به ثبت نام دانشگاه آزاد ترغیب نماید . دانشگاه آزاد واحد سما مرودشت در مهر و بهمن 97 – 98 در رشته هایی که در ادامه این مقاله نام برده شده است در مقطعکاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به صورت بدون آزمون پذیرش دانشجو دارد . داوطلبانی که از ساکنانسما مرودشت و مناطق اطراف آن هستند و قصد تحصیل بدون کنکور دانشگاه آزاد سما مرودشت را دارند می توانند با مطالعه لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سما مرودشت 97 – 98 و شرایط و ضوابط ثبت نام در مقاله های ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد و ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد ، نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند . ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 صرفا برای رشته های غیر پزشکی بوده و رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، دامپزشکی ، پرستاری ، مامایی ، اتاق عمل ، هوشبری ، علوم آزمایشگاهی ،علوم تغذیه و بهداشت نه در دانشگاه آزاد سما مرودشت و نه در هیچ کدام از واحد های دانشگاه آزاد پذیرش بدون کنکور ندارند و علاقه مندان به پذیرش در این رشته های می بایست در ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد 97 شرکت کرده و درصورت کسب تراز قبولی دانشگاه آزاد و موفقیت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 مجاز به تحصیل شوند . در این مقاله شرایط ثبت نام و لیست رشته محل های بدون کنکور دانشگاه آزاد سما مرودشت 97 را در اختیارتان قرار داده ایم .


تاثیر معدل در ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سما مرودشت صفر می باشد

برچسب‌ها: ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سما مرودشت , بدون کنکور دانشگاه آزاد سما مرودشت , ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سما مرودشت 97 , لیست رشته های بدو ,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 28 اسفند 1396ساعت 11:04  توسط گروه مشاوران هیوا  | 

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی 97 - 98


دانشگاه آزاد در سال های اخیر توانسته است بوسیله پذیرش بدون کنکور در اکثر رشته محل هایش ، علاقه مندان زیادی را به ثبت نام دانشگاه آزاد ترغیب نماید . دانشگاه آزاد واحد نورآباد ممسنی در مهر و بهمن 97 – 98 در رشته هایی که در ادامه این مقاله نام برده شده است در مقطعکاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به صورت بدون آزمون پذیرش دانشجو دارد . داوطلبانی که از ساکناننورآباد ممسنی و مناطق اطراف آن هستند و قصد تحصیل بدون کنکور دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی را دارند می توانند با مطالعه لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی 97 – 98 و شرایط و ضوابط ثبت نام در مقاله های ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد و ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد ، نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند . ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 صرفا برای رشته های غیر پزشکی بوده و رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، دامپزشکی ، پرستاری ، مامایی ، اتاق عمل ، هوشبری ، علوم آزمایشگاهی ،علوم تغذیه و بهداشت نه در دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی و نه در هیچ کدام از واحد های دانشگاه آزاد پذیرش بدون کنکور ندارند و علاقه مندان به پذیرش در این رشته های می بایست در ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد 97 شرکت کرده و درصورت کسب تراز قبولی دانشگاه آزاد و موفقیت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 مجاز به تحصیل شوند . در این مقاله شرایط ثبت نام و لیست رشته محل های بدون کنکور دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی 97 را در اختیارتان قرار داده ایم .


تاثیر معدل در ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نورآباد ممسنی صفر می باشد

برچسب‌ها: ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نور آباد ممسنی , بدون کنکور دانشگاه آزاد نور آباد ممسنی , ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نور آباد ممسنی 97 , لیست ر ,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 28 اسفند 1396ساعت 10:54  توسط گروه مشاوران هیوا  | 

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سما نورآباد ممسنی 97 - 98


دانشگاه آزاد در سال های اخیر توانسته است بوسیله پذیرش بدون کنکور در اکثر رشته محل هایش ، علاقه مندان زیادی را به ثبت نام دانشگاه آزاد ترغیب نماید . دانشگاه آزاد واحد سما نورآباد ممسنی در مهر و بهمن 97 – 98 در رشته هایی که در ادامه این مقاله نام برده شده است در مقطع کاردانی پیوسته و کاردانی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به صورت بدون آزمون پذیرش دانشجو دارد . داوطلبانی که از ساکنان سما نورآباد ممسنی و مناطق اطراف آن هستند و قصد تحصیل بدون کنکور دانشگاه آزاد سما نورآباد ممسنی را دارند می توانند با مطالعهلیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد سما نورآباد ممسنی 97 – 98 و شرایط و ضوابط ثبت نام در مقاله های ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد و ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد ، نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند . ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 صرفا برای رشته های غیر پزشکی بوده و رشته های پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، دامپزشکی ، پرستاری ، مامایی ، اتاق عمل ، هوشبری ،علوم آزمایشگاهی ، علوم تغذیه و بهداشت نه در دانشگاه آزاد سما نورآباد ممسنی و نه در هیچ کدام از واحد های دانشگاه آزاد پذیرش بدون کنکورندارند و علاقه مندان به پذیرش در این رشته های می بایست در ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد 97 شرکت کرده و درصورت کسب تراز قبولی دانشگاه آزاد و موفقیت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 مجاز به تحصیل شوند . در این مقاله شرایط ثبت نام و لیست رشته محل های بدون کنکور دانشگاه آزاد سما نورآباد ممسنی 97 را در اختیارتان قرار داده ایم .


تاثیر معدل در ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سما نورآباد ممسنی صفر می باشد

برچسب‌ها: ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سما نور آباد ممسنی , بدون کنکور دانشگاه آزاد سما نور آباد ممسنی , ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد سما نور آباد مم ,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 28 اسفند 1396ساعت 10:45  توسط گروه مشاوران هیوا  | 

منابع دکتری بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت 97


رشته بهداشت حرفه ای یکی از گروه های آزمایشی آزمون ورودی دانشگاه های علوم پزشکی در مقطع دکتری وزارت بهداشت است . بهداشت حرفه ای علمی است که عوامل مخاطره آمیز موجود در محیط های شغلی را پیش بینی ، شناسایی ، ارزیابی و کنترل می نماید . سلامت جسمی ، روانی و اجتماعی شاغلین را در بالاترین سطح ممکن حفظ و ارتقا می بخشد ، حفاظت و ایمنی در برابر مخاطرات ناشی از عوامل مختلف زیان آور موجود در محیط کار را تامین می نماید و شاغلین را به تناسب توانایی جسمی و روانی آنان با شغل تطبیق و به کار می گیرد . رشته بهداشت حرفه ای جز رشته های علوم پایه پزشکی ، بهداشت و تخصصی است . سال گذشته این رشته در دانشگاه های تهران ، تربیت مدرس ، شهید بهشتی ،شیراز و همدان در دوره های عادی و شهریه پرداز دانشجو پذیرش کرده است . علاقه مندان به رشته بهداشت حرفه ای که در زمان ثبت نام دکتری وزارت بهداشت 97 ، فرم اطلاعات ثبت نامی خود را تکمیل کرده اند ، می بایست با برنامه ریزی دقیق و مطالعه منابع مفید خود را برای شرکت در آزمون آماده نمایند که در ادامه به بررسی مدارک تحصیلی مورد پذیرش ، دروس و ضرایب و منابع دکتری بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت 97 می پردازیم .

برچسب‌ها: منابع آزمون دکتری بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت , منابع آزمون دکتری بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت 97 , منابع آزمون دکتری بهداشت حرفه ای علوم پزشکی , من ,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 28 اسفند 1396ساعت 10:33  توسط گروه مشاوران هیوا  | 

منابع دکتری بهداشت باروری وزارت بهداشت 97


رشته بهداشت باروری یکی از گروه های آزمایشی آزمون ورودی دانشگاه های علوم پزشکی در مقطع دکتری وزارت بهداشت است . رشته بهداشت باروری شاخه‌ ای از علوم پزشکی و بهداشتی است که در آن دانشجویان طی دوره آموزشی با ابعاد مختلف بهداشت باروری نظیر امور جمعیتی ، تغذیه ، حقوق ، اپیدمیولوژی و تکنیک های پیشرفته در امر باروری و ناباروری آشنا شده و به امر برنامه‌ ریزی ، مدیریت ، تحقیق و آموزش در امر بهداشت باروری می‌ پردازند . سال گذشته این رشته در دانشگاه های اصفهان ، تهران ، تربیت مدرس ، شاهرود ، شهید بهشتی ومشهد در دوره های عادی و شهریه پرداز دانشجو پذیرش کرده است . علاقه مندان به رشته بهداشت باروری که در زمان ثبت نام دکتری وزارت بهداشت 97 ، فرم اطلاعات ثبت نامی خود را تکمیل کرده اند ، می بایست با برنامه ریزی دقیق و مطالعه منابع مفید خود را برای شرکت در آزمون آماده نمایند که در ادامه به بررسی مدارک تحصیلی مورد پذیرش ، دروس و ضرایب و منابع دکتری بهداشت باروری وزارت بهداشت 97 می پردازیم .

برچسب‌ها: منابع آزمون دکتری بهداشت باروری وزارت بهداشت , منابع آزمون دکتری بهداشت باروری وزارت بهداشت 97 , منابع آزمون دکتری بهداشت باروری علوم پزشکی , منا ,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه 28 اسفند 1396ساعت 10:24  توسط گروه مشاوران هیوا  | 

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه ایلام 97

+ نوشته شده در  يکشنبه 27 اسفند 1396ساعت 14:29  توسط گروه مشاوران هیوا  | 

ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه هنر اصفهان نیمسال اول سال تحصیلی 98 - 97

دانشگاه هنر اصفهان از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد .برچسب‌ها: دکتری بدون آزمون دانشگاه هنر اصفهان , دکتری بدون کنکور دانشگاه هنر اصفهان , استعداد درخشان دانشگاه هنر اصفهان 97 ,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 27 اسفند 1396ساعت 14:19  توسط گروه مشاوران هیوا  | 

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بیرم 97 - 98


دانشگاه آزاد در سال های اخیر توانسته است بوسیله پذیرش بدون کنکور در اکثر رشته محل هایش ، علاقه مندان زیادی را به ثبت نام دانشگاه آزاد ترغیب نماید . دانشگاه آزاد واحد بیرم در مهر و بهمن 97 – 98 در رشته هایی که در ادامه این مقاله نام برده شده است در مقطع کاردانیپیوسته و کاردانی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به صورت بدون آزمون پذیرش دانشجو دارد . داوطلبانی که از ساکنان بیرم و مناطق اطراف آن هستند و قصد تحصیل بدون کنکور دانشگاه آزاد بیرم را دارند می توانند با مطالعه لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد بیرم 97 – 98 و شرایط و ضوابط ثبت نام در مقاله های ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد و ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد ، نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند . ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 صرفا برای رشته های غیر پزشکی بوده و رشته های پزشکی، دندانپزشکی ، داروسازی ، دامپزشکی ، پرستاری ، مامایی ، اتاق عمل ، هوشبری ، علوم آزمایشگاهی ، علوم تغذیه و بهداشت نه در دانشگاه آزاد بیرم و نه در هیچ کدام از واحد های دانشگاه آزاد پذیرش بدون کنکور ندارند و علاقه مندان به پذیرش در این رشته های می بایست در ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد 97 شرکت کرده و درصورت کسب تراز قبولی دانشگاه آزاد و موفقیت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 مجاز به تحصیل شوند . در این مقاله شرایط ثبت نام و لیست رشته محل های بدون کنکور دانشگاه آزاد بیرم 97 را در اختیارتان قرار داده ایم .


تاثیر معدل در ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بیرم صفر می باشد

برچسب‌ها: ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بیرم , بدون کنکور دانشگاه آزاد بیرم , ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد بیرم 97 , لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آز ,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 27 اسفند 1396ساعت 13:42  توسط گروه مشاوران هیوا  | 

ثبت نام و لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد آوج 97 - 98


دانشگاه آزاد در سال های اخیر توانسته است بوسیله پذیرش بدون کنکور در اکثر رشته محل هایش ، علاقه مندان زیادی را به ثبت نام دانشگاه آزاد ترغیب نماید . دانشگاه آزاد واحد آوج در مهر و بهمن 97 – 98 در رشته هایی که در ادامه این مقاله نام برده شده است در مقطع کاردانیپیوسته و کاردانی ناپیوسته ، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به صورت بدون آزمون پذیرش دانشجو دارد . داوطلبانی که از ساکنان آوج و مناطق اطراف آن هستند و قصد تحصیل بدون کنکور دانشگاه آزاد آوج را دارند می توانند با مطالعه لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد آوج 97 – 98 و شرایط و ضوابط ثبت نام در مقاله های ثبت نام بدون کنکور کاردانی دانشگاه آزاد و ثبت نام بدون کنکور کارشناسی دانشگاه آزاد ، نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند . ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد 97 صرفا برای رشته های غیر پزشکی بوده و رشته های پزشکی، دندانپزشکی ، داروسازی ، دامپزشکی ، پرستاری ، مامایی ، اتاق عمل ، هوشبری ، علوم آزمایشگاهی ، علوم تغذیه و بهداشت نه در دانشگاه آزاد آوج و نه در هیچ کدام از واحد های دانشگاه آزاد پذیرش بدون کنکور ندارند و علاقه مندان به پذیرش در این رشته های می بایست در ثبت نام کنکور سراسری دانشگاه آزاد 97 شرکت کرده و درصورت کسب تراز قبولی دانشگاه آزاد و موفقیت در انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 مجاز به تحصیل شوند . در این مقاله شرایط ثبت نام و لیست رشته محل های بدون کنکور دانشگاه آزاد آوج 97 را در اختیارتان قرار داده ایم .


تاثیر معدل در ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد آوج صفر می باشد

برچسب‌ها: ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد آوج , بدون کنکور دانشگاه آزاد آوج , ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد آوج 97 , لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه آزاد آ ,

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  يکشنبه 27 اسفند 1396ساعت 13:37  توسط گروه مشاوران هیوا  | 

 
تور روسیه بالابر بلیط هواپیما گریتینگ بانک کتاب بلیط هواپیما خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]