هیوا سایت مشاوره تحصیلی ، کنکور

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 97 - 98شرکت کنندگان در آزمون دکتری 97 که بعد از دریافت کارنامه آزمون دکتری خود ، مجاز به انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد شدند ، می توانند با مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 و با استفاده از کد دسترسی به انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی ، نسبت به انتخاب رشته در زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 اقدام کنند . داوطلبان انتخاب رشته در واحد های دانشگاه آزاد ، بهتر است از حدنصاب قبولی در این دانشگاه مطلع شوند تا بتوانند به بهترین نحو ممکن رشته محل های را انتخاب نمایند یعنی رشته محل هایی با شانس قبولی بیشتر را اول لیست قرار دهند . در ادامه نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 97 را آورده ایم .


نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 97

کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 96 ، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 97 را به سه بخش خوشبینانه ،منطقی و بدبینانه طبقه بندی نموده اند . در نتیجه هرچقدر تراز کسب شده داوطلبان به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشد ، داوطلبان شانس بیشتری در آن رشته محل دارند و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشد ، شانس کمتری برای قبولی در آن دانشگاه دارد . در جداول زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده است . این محدوده ها با توجه به قبولی های دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 96 محاسبه شده اند و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان علاقه مند به انتخاب رشته دانشگاه آزاد 97 می باشند ، ولی ممکن است آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشد . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری 97 ، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند .


حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 97

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 97 به شرح زیر می باشد :

کدرشته محلتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه
اقتصاد-اقتصاد سلامت / واحد خمینی شهر1119الی1218869الی1118718الی868
کدرشته محلتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی / واحد علوم و تحقیقات2433الی25322183الی24322032الی2182
علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی / واحد تهران مرکزی2366الی24652116الی23651965الی2115
علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی / واحد اراک1431الی15301181الی14301030الی1180
علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی / واحد دهاقان1060الی1159810الی1059659الی809
علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی / واحد کرمان974الی1073724الی973573الی723
علوم اقتصادی-توسعه اقتصادی / واحد میانه906الی1005656الی905505الی655
کدرشته محلتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی-اقتصاد مالی / واحد زنجان1325الی14241075الی1324924الی1074
علوم اقتصادی-اقتصاد مالی / واحد ارومیه1140الی1239890الی1139739الی889
کدرشته محلتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی-اقتصادسنجی / واحد علوم و تحقیقات2270الی23692020الی22691869الی2019
علوم اقتصادی-اقتصادسنجی / واحد تهران مرکزی2199الی22981949الی21981798الی1948
کدرشته محلتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی-اقتصاد شهری و منطقه ای / واحد فیروزکوه1701الی18001451الی17001300الی1450
علوم اقتصادی-اقتصاد شهری و منطقه ای / واحد زنجان1177الی1276927الی1176776الی926
کدرشته محلتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی-اقتصاد پولی / واحد علوم و تحقیقات2386الی24852136الی23851985الی2135
علوم اقتصادی-اقتصاد پولی / واحد فیروزکوه1838الی19371588الی18371437الی1587
علوم اقتصادی-اقتصاد پولی / واحد ابهر1029الی1128779الی1028628الی778
کدرشته محلتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی-اقتصاد بین الملل / واحد علوم و تحقیقات2432الی25312182الی24312031الی2181
علوم اقتصادی-اقتصاد بین الملل / واحد اصفهان(خوراسگان)1589الی16881339الی15881188الی1338
علوم اقتصادی-اقتصاد بین الملل / واحد شیراز1452الی15511202الی14511051الی1201
علوم اقتصادی-اقتصاد بین الملل / واحد الیگودرز987الی1086737الی986586الی736
علوم اقتصادی-اقتصاد بین الملل / واحد کرمان808الی907558الی807407الی557
کدرشته محلتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی-اقتصاد بخش عمومی / واحد علوم و تحقیقات2420الی25192170الی24192019الی2169
علوم اقتصادی-اقتصاد بخش عمومی / واحد تهران جنوب2237الی23361987الی22361836الی1986
علوم اقتصادی-اقتصاد بخش عمومی / واحد شیراز1401الی15001151الی14001000الی1150
کدرشته محلتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی-اقتصاد ایران / واحد فیروزکوه1428الی15271178الی14271027الی1177
کدرشته محلتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی-اقتصاد اسلامی / واحد تهران مرکزی1919الی20181669الی19181518الی1668
علوم اقتصادی-اقتصاد اسلامی / واحد تهران جنوب1897الی19961647الی18961496الی1646
علوم اقتصادی-اقتصاد اسلامی / واحد تهران شمال1896الی19951646الی18951495الی1645
علوم اقتصادی-اقتصاد اسلامی / واحد قزوین1378الی14771128الی1377977الی1127
علوم اقتصادی-اقتصاد اسلامی / واحد زنجان971الی1070721الی970570الی720
علوم اقتصادی-اقتصاد اسلامی / واحد تبریز905الی1004655الی904504الی654
  1. اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر نموده ایم بالاتر باشد ، به این معناست که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید.
    2. اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر نموده ایم پایین تر باشد ، به این معناست که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .
    لازم به ذکر است که تراز های ارائه شده در جدول بالا ، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد می باشند و اگر داوطلبی حدنصاب قبولی یک دانشگاه را کسب کند ، به منزله قبولی فرد در آن دانشگاه نمی باشد و صرفا وی به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه شده است .


تخمین تراز قبول از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97

داوطلبان دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 می توانند با توجه به دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری ، درصد احتمالی خود را در دروس اختصاصی و زبان و استعداد تحصیلی محاسبه کرده و بعد از وارد کردن درصد دروس در نرم افزار تخمین رتبه دکتری 97 ، تراز تقریبی خود را مشاهده نمایند . تراز تقریبی به دست آمده به داوطلبان این امکان را می دهد تا با مقایسه تراز خود با تراز های ارائه شده در مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد ، از محدوده شانس دعوت به مصاحبه خود مطلع شوند . آن دسته از داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در دکتری علوم اقتصادی دانشگاه های سراسری هستند ، می توانند برای سنجیدن شانس خود در این دانشگاه روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی 97 ، کلیک کنند . اگر داوطلب رشته دیگری هستید ، می توانید با کلیک بر رویحدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری دانشگاه آزاد ، از حدنصاب های مربوط به رشته خود مطلع شوید . اگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 97 ابهامی دارید ، می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با استفاده از سامانهمشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو بپرسید . برای اطلاع از تمامی اخبار های مربوط به روند آزمون دکتری 97 ، توصیه می شود عضو کانال تلگرام دکتری تخصصی تحصیلیکو شوید .


منبع : حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 97 - 98اعلام نتایج اولیه دکتری , انتخاب رشته دکتری 97 , دفترچه انتخاب رشته دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری 97 ,انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گاز, حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی , نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 , اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان , اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترجمه 97 - 98 , زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد, حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی ,حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد


برچسب‌ها: حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 97 , تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 97 , حدنصاب دعوت به مصاحبه دک ,
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 فروردين 1397ساعت 12:05  توسط گروه مشاوران هیوا  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]