هیوا سایت مشاوره تحصیلی ، کنکور

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی 97 - 98


نحوه محاصبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی 97

کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های دکتری علوم اقتصادی 96 ، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی 97 را به سه بخش خوشبینانه ، منطقی و بدبینانه طبقه بندی نموده اند . در نتیجه هرچقدر تراز کسب شده داوطلبان به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشد ، داوطلبان شانس بیشتری در آن رشته محل دارند و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشد ، شانس کمتری برای قبولی در آن دانشگاه دارد .
در جداول زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده است . این محدوده ها با توجه به قبولی های دکتری علوم اقتصادی 96 محاسبه شده اند و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان دکتری علوم اقتصادی 97 می باشند ، ولی ممکن است آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشد . در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شده اند که ممکن است بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری 97 ، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشند .

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی 97

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی 97 به شرح زیر است :

نام دانشگاه یا موسسهدورهنام گرایشتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی / دانشگاه صنعتی شریف - تهرانروزانهاقتصاد ایران5201الی53004951الی52004800الی4950
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانروزانهاقتصاد پولی5117الی52164867الی51164716الی4866
علوم اقتصادی / دانشگاه تربیت مدرسروزانهاقتصاد بین الملل5115الی52144865الی51144714الی4864
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانروزانهاقتصاد بین الملل5115الی52144865الی51144714الی4864
علوم اقتصادی / دانشگاه تهرانروزانهتوسعه اقتصادی4932الی50314682الی49314531الی4681
علوم اقتصادی / دانشگاه تهرانروزانهاقتصاد منابع4875الی49744625الی48744474الی4624
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانروزانهاقتصاد پولی4854الی49534604الی48534453الی4603
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانروزانهتوسعه اقتصادی4841الی49404591الی48404440الی4590
علوم اقتصادی / دانشگاه تهرانروزانهاقتصادسنجی4826الی49254576الی48254425الی4575
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانروزانهاقتصادسنجی4793الی48924543الی47924392الی4542
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران)روزانهاقتصاد پولی4717الی48164467الی47164316الی4466
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران)روزانهتوسعه اقتصادی4626الی47254376الی46254225الی4375
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرروزانهتوسعه اقتصادی4545الی46444295الی45444144الی4294
علوم اقتصادی / دانشگاه تهراننوبت دومتوسعه اقتصادی4514الی46134264الی45134113الی4263
علوم اقتصادی / دانشگاه تهراننوبت دوماقتصاد منابع4476الی45754226الی44754075الی4225
علوم اقتصادی / دانشگاه تهراننوبت دوماقتصاد سنجی4414الی45134164الی44134013الی4163
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرروزانهاقتصاد منابع4398الی44974148الی43973997الی4147
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانهاقتصاد شهری و منطقه ای4385الی44844135الی43843984الی4134
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرروزانهاقتصاد پولی4385الی44844135الی43843984الی4134
علوم اقتصادی / دانشگاه تبریزروزانهاقتصاد بین الملل4379الی44784129الی43783978الی4128
علوم اقتصادی / دانشگاه یزدروزانهاقتصاد پولی4337الی44364087الی43363936الی4086
علوم اقتصادی / دانشگاه شیرازروزانهاقتصاد بین الملل4252الی43514002الی42513851الی4001
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانهاقتصاد بخش عمومی 4195الی42943945الی41943794الی3944
علوم اقتصادی / دانشگاه شیرازروزانهاقتصاد پولی4127الی42263877الی41263726الی3876
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنانروزانهاقتصاد پولی4112الی42113862الی41113711الی3861
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنانروزانهاقتصاد بخش عمومی 4112الی42113862الی41113711الی3861
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرروزانهاقتصاد بخش عمومی 4112الی42113862الی41113711الی3861
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنانروزانهاقتصادسنجی4101الی42003851الی41003700الی3850
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنانروزانهاقتصاد بین الملل4101الی42003851الی41003700الی3850
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س) - تهران (ویژه خواهران)روزانهاقتصادسنجی4098الی41973848الی40973697الی3847
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیهروزانهاقتصاد مالی4086الی41853836الی40853685الی3835
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدروزانهاقتصاد پولی4068الی41673818الی40673667الی3817
علوم اقتصادی / دانشگاه تربیت مدرسنوبت دوماقتصاد بین الملل4031الی41303781الی40303630الی3780
علوم اقتصادی / دانشگاه تربیت مدرسنوبت دوماقتصاد سلامت4031الی41303781الی40303630الی3780
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همدانروزانهتوسعه اقتصادی4028الی41273778الی40273627الی3777
علوم اقتصادی / دانشگاه یزدروزانهتوسعه اقتصادی4028الی41273778الی40273627الی3777

نام دانشگاه یا موسسهدورهنام گرایشتراز قبولی بدبینانهتراز قبولی منطقیتراز قبولی خوشبینانه
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدروزانهتوسعه اقتصادی4001الی41003751الی40003600الی3750
علوم اقتصادی / دانشگاه شیرازروزانهاقتصاد بخش عمومی 3991الی40903741الی39903590الی3740
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرروزانهاقتصادسنجی3989الی40883739الی39883588الی3738
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیهروزانهتوسعه اقتصادی3981الی40803731الی39803580الی3730
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیهروزانهاقتصاد بین الملل3915الی40143665الی39143514الی3664
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدروزانهاقتصاد بین الملل3915الی40143665الی39143514الی3664
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدروزانهاقتصاد منابع3915الی40143665الی39143514الی3664
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدروزانهاقتصاد ایران3847الی39463597الی38463446الی3596
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران)نوبت دوماقتصاد پولی3720الی38193470الی37193319الی3469
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - کرمانشاهروزانهتوسعه اقتصادی3624الی37233374الی36233223الی3373
علوم اقتصادی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران)نوبت دومتوسعه اقتصادی3621الی37203371الی36203220الی3370
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همداننوبت دوماقتصاد بخش عمومی 3307الی34063057الی33062906الی3056
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید باهنر - کرمانروزانهاقتصاد بین الملل3090الی31892840الی30892689الی2839
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانپردیس خودگرداناقتصاد بین الملل3077الی31762827الی30762676الی2826
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید بهشتی - تهرانپردیس خودگرداناقتصاد پولی3024الی31232774الی30232623الی2773
علوم اقتصادی / دانشگاه سمناننوبت دوماقتصاد پولی3001الی31002751الی30002600الی2750
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرنوبت دوماقتصاد پولی3000الی30992750الی29992599الی2749
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرنوبت دومتوسعه اقتصادی2988الی30872738الی29872587الی2737
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهرانپیام نوراقتصاد پولی2910الی30092660الی29092509الی2659
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید چمران - اهوازروزانهاقتصاد پولی2901الی30002651الی29002500الی2650
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید چمران - اهوازروزانهتوسعه اقتصادی2901الی30002651الی29002500الی2650
علوم اقتصادی / دانشگاه شهید چمران - اهوازروزانهاقتصاد بین الملل2901الی30002651الی29002500الی2650
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرنوبت دوماقتصاد بخش عمومی 2870الی29692620الی28692469الی2619
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهرانپیام نوراقتصاد بین الملل2863الی29622613الی28622462الی2612
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانپردیس خودگرداناقتصاد پولی2863الی29622613الی28622462الی2612
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیهنوبت دوماقتصاد مالی2861الی29602611الی28602460الی2610
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهرانپیام نوراقتصاد بخش عمومی 2837الی29362587الی28362436الی2586
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرنوبت دوماقتصاد سنجی2836الی29352586الی28352435الی2585
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانپردیس خودگردانتوسعه اقتصادی2830الی29292580الی28292429الی2579
علوم اقتصادی / دانشگاه بوعلی سینا - همداننوبت دوماقتصاد شهری و منطقه ای2826الی29252576الی28252425الی2575
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیهنوبت دومتوسعه اقتصادی2822الی29212572الی28212421الی2571
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفاً ورودی های امسال در تهران)پردیس خودگردانتوسعه اقتصادی2802الی29012552الی28012401الی2551
علوم اقتصادی / دانشگاه مازندران - بابلسرنوبت دوماقتصاد منابع2794الی28932544الی27932393الی2543
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدنوبت دوماقتصاد پولی2782الی28812532الی27812381الی2531
علوم اقتصادی / دانشگاه فردوسی مشهدنوبت دوماقتصاد بین الملل2717الی28162467الی27162316الی2466
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهرانپیام نوراقتصاد سنجی2706الی28052456الی27052305الی2455
علوم اقتصادی / دانشگاه سمناننوبت دوماقتصاد بخش عمومی 2701الی28002451الی27002300الی2450
علوم اقتصادی / دانشگاه علامه طباطبایی - تهرانپردیس خودگرداناقتصاد سنجی2675الی27742425الی26742274الی2424
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفاً ورودی های امسال در تهران)پردیس خودگرداناقتصاد منابع2631الی27302381الی26302230الی2380
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان البرز کرج صرفاً ورودی های امسال در تهران)پردیس خودگرداناقتصاد سنجی2607الی27062357الی26062206الی2356
علوم اقتصادی / دانشگاه ارومیهنوبت دوماقتصاد بین الملل2584الی26832334الی25832183الی2333
علوم اقتصادی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهرانپیام نوراقتصاد اسلامی2479الی25782229الی24782078الی2228
علوم اقتصادی / دانشگاه غیرانتفاعی عدالتغیرانتفاعیاقتصاد پولی2128الی22271878الی21271727الی1877
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنانپردیس خودگرداناقتصاد بین الملل2004الی21031754الی20031603الی1753
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - کرمانشاهپردیس خودگرداناقتصاد سنجی1712الی18111462الی17111311الی1461
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - کرمانشاهپردیس خودگرداناقتصاد بخش عمومی 1663الی17621413الی16621262الی1412
علوم اقتصادی / دانشگاه رازی - کرمانشاهپردیس خودگردانتوسعه اقتصادی1601الی17001351الی16001200الی1350
علوم اقتصادی / دانشگاه سمنانپردیس خودگرداناقتصاد سنجی1177الی1276927الی1176776الی926
علوم اقتصادی / دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش)پردیس خودگرداناقتصاد سنجی1085الی1184835الی1084684الی834

1. اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه ذکر نموده ایم بالاتر باشد ، به این معناست که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید .
2. اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه ذکر نموده ایم پایین تر باشد ، به این معناست که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید .
لازم به ذکر است که تراز های ارائه شده در جدول بالا ، حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری می باشند و اگر داوطلبی حدنصاب قبولی یک دانشگاه را کسب کند ، به منزله قبولی فرد در آن دانشگاه نمی باشد و صرفا وی به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه شده است .
آن دسته از داوطلبانی که علاقه مند به شرکت در دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد هستند ، می توانند برای سنجیدن شانس خود در این دانشگاه روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 97 ، کلیک کنند . اگر داوطلب رشته دیگری هستید ، می توانید با کلیک بر روی حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری ، از حدنصاب های مربوط به رشته خود مطلع شوید . اگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دکتری علوم اقتصادی 97 ابهامی دارید ، می توانید سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با استفاده از سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو بپرسید . برای اطلاع از تمامی اخبار های مربوط به روند آزمون دکتری 97 ، توصیه می شود عضو کانال تلگرام دکتری تخصصیتحصیلیکو شوید .

منبع : حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی 97 - 98

اعلام نتایج اولیه دکتری , انتخاب رشته دکتری 97 , دفترچه انتخاب رشته دکتری , دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , زمان انتخاب رشته دکتری 97 ,انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 , انتخاب رشته دکتری , انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد , تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گاز, حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی , نحوه ثبت نام آزمون مدارس تیزهوشان 97 – 98 , اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان , اعلام نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترجمه 97 - 98 , زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع ,حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد ,حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی ,حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی ,حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی , حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد , حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد ,حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد


برچسب‌ها: حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی 97 , تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی 97 , حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی , تراز قبول ,
+ نوشته شده در  سه شنبه 28 فروردين 1397ساعت 16:55  توسط گروه مشاوران هیوا  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]